Your Foam, 2021 © Foam. Photo: Almichael Fraay.jpg
talent

Your Foam

Met Your Foam wordt het vaste aanbod van Foam voor mbo-studenten uitgebreid. Dit gebeurt enerzijds door lessenseries die aansluiten op het vak Burgerschap voor klassen, anderzijds door met individuele studenten samen te werken aan een passend programma voor jongeren.

Your Foam investeert in een duurzame relatie met mbo-studenten. Foam bereikt op dit moment de meeste studenten door middel van schoolprogramma’s die bezocht worden door groepen. Naar aanleiding van het tentoonstellingsprogramma volgen deze groepen rondleidingen en workshops over uiteenlopende thema’s die gelinkt zijn aan het werk van de tentoongestelde fotografen, gekoppeld aan het vak Burgerschap. In 2020 startte het eerste interdisciplinaire team van mbo-studenten met de opdracht om een eigen evenement te creëren, organiseren en produceren in Foam.

Your Foam team 2021

Ieder studiejaar start er een interdisciplinair team van mbo-studenten dat voor 6 tot 8 maanden verbonden is aan Foam. Qua formule lijkt dit projectteam op het gevestigde Foam Lab, maar in Your Foam is de aandacht gericht op de leer- en werkervaring voor zowel de mbo-student als voor Foam. In het leertraject wordt voor iedere student de combinatie opgezocht van de studierichting en de vaardigheden die daarbij passen. Door het ontwikkelen van nieuwe publieke programma’s, workshops, bijeenkomsten en events heeft het projectteam een praktische rol waar Foam mee verder gaat in de toekomst. De connectie met de medewerkers van Foam is cruciaal.

meest recente activiteiten

MBO in Foam

Sinds 2013 houdt Foam actief bij hoe het museum de mbo-student bereikt. Door de jaren heen heeft Foam het aantal mbo-bezoekers gestaag zien oplopen, maar is het aanspreken op individueel niveau een uitdaging. Naast de vaste programma’s die door de opleidingen worden gepland, bindt Foam de mbo-student door afwijkende projecten te initiëren waarin een meer duurzame relatie wordt aangegaan met een specifieke mbo-opleiding, een culturele instelling of externe partij. Voorbeelden hiervan zijn Foam Fusion – Strike a pose, Look across the Water! en Foam Forward. Nu, met Your Foam, wil Foam een passend aanbod creëren waarin de input van de individuele mbo’er centraal staat.

Tijdens Your Foam wordt nauw samengewerkt met een aantal opleidingen van ROC TOP, ROC van Amsterdam en Mediacollege Amsterdam.

Your Foam wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21, VSB Fonds en de Lerak Foundation.

Foam wordt in 2022 aanvullend gesteund door het Mondriaan Fonds en ontvangt een bijdrage via het Mondriaan Fonds van het Ministerie van OCW.


explore connections

Your Foam