exhibition

Photography Through the Lens of AI

AI heeft een grote impact op de wereld van de fotografie en de manier waarop we beelden maken en bekijken. In het multidimensionale initiatief Photography Through the Lens of AI verkennen we hoe de recente ontwikkelingen op het gebied van AI onze relatie met beelden, onszelf en onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Het initiatief bestaat uit de groepstentoonstelling Missing Mirror, en de solotentoonstelling AI Attacks van Paolo Cirio, het themanummer Foam Magazine #66: MISSING MIRROR, en een presentatie van Ctrl.Alt.Img in samenwerking met affect lab.

Missing Mirror: Photography Through the Lens of AI

Aan de hand van vier thema’s nodigen we je uit om voorbij de oppervlakte van AI te kijken. In het eerste hoofdstuk, Missing Body, schetsen de kunstenaars een beeld van AI waarbij ze ingaan op het ontbreken van een fysieke weergave. Het tweede hoofdstuk, Missing Person, reflecteert op het vermogen van AI om een vervanging te worden voor de mens, niet zozeer in fysieke vorm, maar juist waarbij uiting wordt gegeven aan de immateriële essentie, zoals het vormgeven van een persoonlijkheid of identiteit. Het derde hoofdstuk, Missing Camera, reflecteert op door AI gegenereerde afbeeldingen die eruitzien als foto's, hoewel er geen enkele camera bij de totstandkoming aan te pas is gekomen. Tot slot, in het vierde hoofdstuk, Missing Viewer, reflecteren kunstenaars op een van de meest bedreigende ontwikkelingen, het ontbreken van een menselijke kijker in het proces van beeldvorming: AI functioneert en observeert dan zelf, zonder menselijke tussenkomst. De tentoonstelling toont het werk van internationale kunstenaars die de potentie en het gevaar van AI onderzoeken.

Kunstenaars in de tentoonstelling

Akosua Viktoria Adu-Sanyah, Alexey Chernikov, Louisa Clement, Lynn Hershman, Christopher Meerdo, Maria Mavropoulou, Milo Poelman, Miti Ruangkritya, Philip Schütte, Brea Souders, Alexey Yurenev.

A self-portrait of an algorithm no.89, 2023 © Maria Mavropoulou, AI-generated image.

Next Level: Paolo Cirio AI Attacks

De solotentoonstelling AI Attacks van Paolo Cirio richt zich op de sociale implicaties van AI-systemen, machine learning modellen en het gebruik van data. Cirio ziet AI als een vorm van geautomatiseerd geweld, dat tot uiting komt in de vorm van surveillance, discriminatie en desinformatie. Met zijn werk daagt hij machtsstructuren uit door AI te verkennen voor zijn tegenaanvallen.

lees meer
Mugshots.com, N1, from the series Obscurity, 2016 © Paolo Cirio

Foam Magazine #66:
MISSING MIRROR

Foam Magazine #66: MISSING MIRROR – Photography Through the Lens of AI gaat dieper in op de recente ontwikkelingen op het gebied van AI die onze relatie met beelden, onszelf en onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden. Als authenticiteit en auteurschap in twijfel worden getrokken, hoe vormen we dan een waarheidsgetrouw beeld van de wereld? En wat betekent de introductie van AI gegenereerde beelden voor het medium fotografie? Foam Magazine #66 onderzoekt deze vragen met artistieke bijdragen en diepgaande essays van opinieleiders uit het veld.

Portfolio kunstenaars

Alexey Yurenev, Clément Lambelet, Akosua Viktoria Adu-Sanyah, Juan Manuel Lara, Brea Souders, Lynn Hershman Leeson, Tan Chui Mui, Vishal Kumaraswamy, Jonas Bendiksen, Gregory Eddi Jones, Leda Sadotti, Maria Mavropoulou, Joan Fontcuberta & Pilar Rosado, Igi Lola Ayedun, Morehshin Allahyari.

bestel online
© Foam Magazine #66: Missing Mirror. Cover image: Image from the series Aleph-2

Ctrl.Alt.Img in samenwerking met affect lab

Foam en affect lab duiken dieper in de wereld van AI met het project Ctrl.Alt.Img. Door gebruik te maken van bestaande tekst-naar-beeld tools onderzoekt Ctrl.Alt.Img vooroordelen en stereotypen in kunstmatig gegenereerde beelden. Start de online quiz om meer te leren over AI-prompts en laat je eigen mening achter. Of kom naar het museum en ga daar aan de slag met de interactieve AI-fotobooth van affect lab.

Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kan je hier kijken of contact opnemen met de press office van Foam via pressoffice@foam.org.

Missing Mirror: Photography Through the Lens of AI wordt mede mogelijk gemaakt door het het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), het Mondriaan Fonds, RiwiColloType, Oschatz Visuelle Medien en Kleurgamma Fine Art Photolab.

Foam dankt Stichting Foam Friends en Foam Fund in het bijzonder voor hun bijdrage aan deze tentoonstelling.

Next Level: Paolo Cirio - AI Attacks wordt mogelijk gemaakt door de genereuze steun van Ammodo.


AI generated image of an eye in many different futuristic effects

explore connections

Photography Through the Lens of AI