Opening of recommended Olympus Fellowship at Foam

Laat na aan Foam

Door Foam op te nemen in uw nalatenschap draagt u niet alleen bij aan het museum zelf, maar biedt u de volgende generatie fotografie liefhebbers ook de kans om hun kennis over fotografie te verbreden. Iedere gift is welkom, van klein tot groot.

De nalatenschap achter de oprichting van Foam

Het was een geschenk dat aan de basis van de oprichting van Foam lag. De kunstverzamelaar- en handelaar Carel Joseph Fodor heeft na zijn dood in 1860 zijn collectie en pand nagelaten aan de gemeente, op de voorwaarde dat deze toegankelijk zouden blijven voor het publiek.

Op het moment is de collectie verdeeld over andere musea, maar het pand aan de Keizersgracht - nu de thuisbasis van Foam - is nog steeds toegankelijk voor kunstliefhebbers. Met uw nalatenschap treedt u in de voetstappen van Fodor door ons te helpen om deze unieke locatie open te houden voor komende generaties.

De steun van betrokken particulieren is voor Foam onmisbaar. Zonder, zou Foam haar projecten niet kunnen ontwikkelen. Opname van Foam in uw testament heeft dus een grote impact, nu en in de toekomst.

Met een schenking als onderdeel van uw nalatenschap draagt u bij aan onze missie om fotografie toegankelijk te maken voor iedereen door middel van tentoonstellingen, publicaties, debatten, educatieve programma's en talentontwikkeling.

Diverse mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren waarop u Foam kunt opnemen in uw nalatenschap:

  • Een erfstelling betekent dat u Foam opgeeft als erfgenaam. Hiermee geeft u Foam, en eventuele andere erfgenamen, het recht over de erfenis volgens de bepalingen van het testament.

  • Een legaat houdt in dat u in het testament vastlegt dat Foam een bepaald bedrag of onroerend goed (bijvoorbeeld een huis) ontvangt. U kunt ook een deel van de nalatenschap schenken aan Foam, bijvoorbeeld 1/50ste deel.

  • Een Fonds op Naam kan worden opgericht vanaf € 50.000,- . U kiest zelf de naam en doelstelling. Dit kunt u bij leven doen, maar ook via een beschikking in het testament.


Wij gaan graag met u in gesprek om uw wensen te bespreken en samen te kijken naar de mogelijkheden.

In naam van...

Het is uiteraard ook mogelijk om een Fonds op Naam te zetten of een project te steunen ter nagedachtenis van een dierbare.

Neem contact op

Fiscale voordelen

Draagt u Foam een warm hart toe en overweegt u ons in uw testament op te nemen? Stichting Fotografiemuseum Amsterdam (Foam) is een culturele ANBI en daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat uw nalatenschap geheel ten goede komt aan Foam en haar activiteiten.

Het RSIN- of fiscale nummer van Stichting Fotografie Museum Amsterdam is 810303267.

Heeft u Foam in uw testament opgenomen?

We willen dit graag weten zodat we u kunnen bedanken en, als u het op prijs stelt, betrekken bij Foam als blijk van waardering voor uw toekomstige steun.

Neem contact op
Opening MAQAM © MAQAM. Photo Marleen van Veen
Panel talk: The Future of Lanscape Photography © Almicheal Fraay
Ontdek nog meer
met een Foam lidmaatschap

Andere manieren om Foam te ondersteunen

explore connections

Leave a legacy to Foam