Twee keer kijken

Gemeente Amsterdam wint BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs

Update 23.11.2016
Amsterdam is tijdens de slotmanifestatie Lang Leve Kunst: Age Friendly Cities tot winnaar van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uitgeroepen. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, heeft vijf verschillende steden bezocht om te besluiten welke stad ouderen en cultuurparticipatie de afgelopen jaren het beste op de kaart heeft gezet.

Twee keer kijken van Foam Fotografiemuseum Amsterdam is een van de culturele projecten die voor en door ouderen gerealiseerd is. Gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om het project te presenteren en te verduurzamen, met steun van o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie. Twee keer kijken is een intergenerationeel fotografieproject dat zich afspeelde in vier verschillende stadsdelen van Amsterdam van 2014 tot en met 2016. De verduurzaming van Twee keer kijken bestond uit onderzoek naar de behoeften van ouderen, waarbij door middel van co-creatie met de doelgroep, een nieuw project werd vormgegeven: Amsterdam Vertelt. Dit project richt zich opnieuw op de verbinding tussen verschillende generaties in Amsterdam op wijkniveau en is een samenwerkingsproject met de OBA.

VIJF STEDEN OP WEG NAAR AGE FRIENDLY CULTURAL CITY
Naast Amsterdam streden Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht om de prijs en elk organiseerde– met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie - een manifestatie waarin zij hun visie als stad op het thema ‘Ouderen en cultuurparticipatie’ deelden. Deze manifestaties werden bezocht door de jury, om een indruk te krijgen van de activiteiten en de voortgang op het thema in de stad te beoordelen. Amsterdam is tijdens de slotmanifestatie tot winnaar van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uitgeroepen.

Foam is trots op Twee keer kijken en blijft zich, samen met de OBA, inzetten om van Amsterdam een ouderenvriendelijke stad te maken met een breed cultureel aanbod voor iedereen.

Over Twee keer kijken

Foam trekt de wijk in! Drie jaar lang is het fotografiemuseum te vinden in vier stadsdelen van Amsterdam met een bijzonder fotografieproject: Twee keer kijken.

In dit intergenerationele project maken ouderen (65+) en jongeren (10 t/m 18 jaar) op een laagdrempelige manier kennis maken met de kracht van fotografie én elkaar.

FOTOGRAFIE VERBINDT JONG EN OUD
Foam brengt met Twee keer kijken twee verschillende generaties met elkaar in contact. Door vijf weken lang iedere week samen te fotograferen, leren de jongeren en ouderen elkaar beter kennen terwijl ze in de workshops meer leren over straat- en portretfotografie. Samen fotograferen is een laagdrempelige manier om een gesprek aan te gaan. Door gezamenlijk aan fotografieopdrachten te werken komen ze in aanraking met het perspectief van de andere generatie en leren op een nieuwe of andere manier naar elkaar en de omgeving kijken. Zo zet Foam fotografie in als een medium dat verschillende generaties met elkaar verbindt. De resultaten en alle verhalen worden telkens in een eigen tentoonstelling gepresenteerd.

VIER AMSTERDAMSE STADSDELEN
Na een succesvolle pilot eind 2014 is het project van start gegaan in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Zuidoost en Oost. Foam werkte samen met instellingen in de buurt, scholen, woonzorgcentra en Huis van de Wijk.

  • Amsterdam Noord: Groep acht van openbare basisschool De IJdoornschool gaat vijf weken op pad met bewoners uit Amsterdam Noord, deels woonachtig in verpleeghuis Het Schouw. Eind januari 2016 is de laatste reeks van start gegaan. Bekijk hier de video.
  • Amsterdam Nieuw-West: Leerlingen van het Comenius Lyceum werkten al twee keer samen met senioren van woonzorgcentrum De Riekerhof. Op 12 april 2016 startte de laatste reeks. 
  • Amsterdam Zuidoost: Leerlingen van Open Schoolgemeenschap Bijlmer leerden ouderen van verzorgingshuis Henriette Roland Holst kennen. Op vrijdag 8 april 2016 startte de laatste reeks in Zuidoost. 
  • Amsterdam Oost: Foam werkte in Amsterdam Oost samen met jongeren van de LUCA Praktijkschool en ouderen van het Flevohuis en IWEG. De derde reeks startte maandag 14 maart 2016.

Twee keer kijken Noord blog

Volg live updates van Twee keer kijken Nieuw-West

Vorige edities:

  • Amsterdam Zuidoost, vrijdag 22 april 2016 in Open Schoolgemeenschap Bijlmer (Gulden Kruis 5, Amsterdam)
  • Amsterdam Oost, maandag 23 mei 2016 in Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied (C. van Eesterenlaan 266, Amsterdam)
  • Amsterdam Nieuw-West, dinsdag 21 juni 2016 in Woonzorgcentrum De Riekerhof (Johan Jongkindstraat 3, Amsterdam)
  • Amsterdam Zuidoost, vrijdag 24 juni 2016 in Open Schoolgemeenschap Bijlmer (Gulden Kruis 5, Amsterdam)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Garance Camping via email garance@foam.org of telefoon 020-5516505.


Twee keer kijken wordt mogelijk gemaakt met een donatie van Rabobank Amsterdam en wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Leeuwensteinstichting, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stadsdeel Nieuw-West, Noord en Oost (Gemeente Amsterdam) en het VSBfonds.

Foam is een vriend van Lang Leve Kunst.