Over New Perspectives

Foam draagt met het programma New Perspectives bij aan het voornemen om nieuwkomers en statushouders op goede en opbouwende wijze te kunnen laten meedraaien in de samenleving.

Het project, dat bestaat uit diverse workshops, rondleidingen, masterclasses en uitwisselingen binnen en buiten het museum in Amsterdam, heeft als doel het stimuleren van creatieve ontmoetingen en taalontwikkeling, door middel van fotografie.

New Perspectives is ontwikkeld vanuit intensieve gesprekken met nieuwkomers en partners uit het werkveld. Door de instroom van vluchtelingen de afgelopen jaren is er een sterke druk op de stad komen te liggen. De Gemeente Amsterdam, verschillende (vrijwilligers)organisaties en inwoners leveren een bijdrage om, naast huisvesting, de nieuwkomers ook een plek te bieden in de Nederlandse samenleving.

Workshopresultaat New Perspectives_Sinaa © Foam

PROGRAMMA
Van januari tot en met mei 2017 biedt Foam diverse programma’s aan, gericht op vijf verschillende doelgroepen: jongeren, basisschoolkinderen, studenten, families en amateurfotografen. Het project start met een groep jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar, de meeste woonachtig in het AZC Wenckebachweg. Een aantal weken volgen zij lessen portret- en straatfotografie en leggen ze, onder leiding van een museumdocent van Foam en een Syrische fotograaf, elkaar en hun omgeving vast.

In Amsterdam Noord vindt een uitwisseling plaats tussen een nieuwkomersgroep van basisschool De Kinderboom en leeftijdgenoten van Vrijeschool Kairos. Gedurende drie weken ontmoeten de kinderen elkaar, wisselen verhalen en ervaringen uit en maken samen foto’s. Zie hier een korte impressie van het item dat RTL Live wijdde aan deze uitwisseling. De uitwisseling resulteert in een professionele fototentoonstelling op één van de twee scholen. Uiteindelijk biedt Foam de families van de kinderen een gratis rondleiding in Foam aan, zodat ook de ouders elkaar ontmoeten.

Voor studenten met een vluchtelingenachtergrond ontwikkelt Foam reeksen van drie bijeenkomsten, waarin deze studenten gekoppeld worden aan Amsterdamse studenten. Als buddy’s gaan ze, onder begeleiding van professionele museumdocenten, op zoek naar een onderwerp in de stad. Samen komen de duo’s tot een fotografische reportage over dit onderwerp, waarbij tekst ook een belangrijke rol speelt.

Als afsluiter van het project organiseert Foam een masterclass voor nieuwkomers die al langer fotograferen. Deze masterclass bestaat uit een artist talk, portfolioreviews en een praktische fotografieopdracht, gebaseerd op de werkwijze van de kunstenaar die centraal staat.

Het programma is ontwikkeld vanuit intensieve gesprekken met nieuwkomers en partners uit het werkveld als Refugee CompanyThe PublisherGastvrij OostRefugee Start ForceStichting de Vrolijkheid en Newest Art Organisation.

Het gehele project New Perspectives zal worden afgesloten met een tentoonstelling in Foam op 18 mei vanaf 17.30 uur.

EERDER IN FOAM
In de tentoonstelling Calais – From Jungle to City van Henk Wildschut (2016), waarin de fotograaf de crisissituatie van de vele vluchtelingen nabij de havenstad Calais vastlegde, werd het urgente onderwerp van de vluchtelingenproblematiek het afgelopen jaar al visueel onder de aandacht gebracht in Foam. Ook de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei stelde de pijnlijke situatie van de vele ontheemden en migranten aan de kaak in zijn tentoonstelling in Foam in het najaar van 2016. Naast tentoonstellingen en initiatieven, zoals de Vrijheidsbrunch en Stad & Taal, zet Foam haar inspanningen voort middels het project New Perspectives.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Madieke Hupperets via email madieke@foam.org of telefoon 020-5516500.

New Perspectives wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.

De tentoonstelling van New Perspectives wordt mede mogelijk gemaakt door VluchtelingenWerk Nederland.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.