Over Musea in Gebaren

Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden en is een gezamenlijk initiatief van Foam en Wat Telt!

In Musea in Gebaren bundelen Foam en Wat Telt! hun krachten, kennis en expertise om het culturele aanbod in Nederland toegankelijker te maken voor de dove en slechthorende doelgroep. De deelnemers krijgen via dit leertraject de mogelijkheid om een relevante werkervaring op te doen. Hiermee draagt het project niet alleen bij aan een toegankelijker cultureel aanbod, maar ook aan meer werkgelegenheid voor doven en slechthorenden.

Rondleiding Nederlandse Gebarentaal © Foam

In maart 2016 is het project Musea in Gebaren, dat in Foam werd opgezet en zeer enthousiast werd ontvangen door dove bezoekers, gestart, met acht musea in Amsterdam. Deelnemers kregen een interne opleiding tot ‘Dove museumgids’ en gingen daarna als professioneel rondleider aan het werk in een van de deelnemende Amsterdamse musea. Na een zeer succesvol jaar zijn er nu ook buiten Amsterdam nieuwe musea aangehaakt bij Musea in Gebaren. Hierbij hebben Foam en Wat Telt! gelet op landelijke spreiding, met een focus op gebieden waar de dove gemeenschap zich bevindt.

START MUSEA IN GEBAREN
Bij de start in 2016 zijn twaalf dove deelnemers intern opgeleid tot dove museumgids en hebben negen belangrijke Amsterdamse museale instellingen (het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk museum, Tropenmuseum, Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, de Nieuwe Kerk, EYE Filmmuseum en Foam Fotografiemuseum Amsterdam) zich aangesloten om vanaf september 2016 programma’s in Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan te bieden.

Twaalf jonge deelnemers kregen in een trainingsprogramma van zes weken een interne opleiding tot dove museumgids, waarin zij kennismaken met de theorie én de praktijk van het rondleiden. Na deze opleiding zijn de participanten gekoppeld aan de deelnemende musea, waar zij hun kennis in de praktijk kunnen brengen als professioneel rondleider.

MUSEA IN GEBAREN GAAT LANDELIJK
Musea in Gebaren wordt vanaf 2018 ook landelijk vertegenwoordigd. Het Amsterdam Museum, Boijmans van Beuningen, Centraal Museum Utrecht/Nijntje museum, Drents Museum, Groninger Museum, Van Abbe Museum en de Hortus botanicus in Leiden zullen ook activiteiten in Nederlandse Gebarentaal gaan aanbieden, naast de reeds deelnemende negen Amsterdamse musea.

Er zijn dertien nieuwe kandidaten geselecteerd voor het opleidingstraject. Deze nieuwe dove rondleiders zullen het komende jaar aan het werk gaan in een van de zeven  nieuwe musea die zijn ingelijfd bij Musea in Gebaren. Daarnaast verzorgt Musea in gebaren training aan de deelnemende musea en wordt er ingezet op professionalisering door middel van aanpassing van het museumlexicon en de training van tolken.

Om op de hoogte te blijven van het project Musea in Gebaren, volg je de Facebookpagina.

RONDLEIDINGEN IN EIGEN TAAL
Foam heeft al bijna tien jaar ervaring met het werken met doven, en opleiden van dove rondleiders. Gestart werd met het project Foto’s in Gebaren in 2006. Als eerste museum in Nederland nam Foam dove rondleiders in dienst die op aanvraag rondleidingen en workshops geven in Nederlandse Gebarentaal en Nederlands ondersteund Met Gebaren (NMG). Foam is nog steeds een van de weinige musea in Nederland met een structureel aanbod voor dove en slechthorende bezoekers in hun eigen taal. Het project Musea in Gebaren brengt hier verandering in.  

OVER WAT TELT!
De trainingen worden gegeven door Wat Telt!, bestaande uit de twee dove zussen Martine en Roos Wattel. Martine is museumdocent, met zeven jaar werkervaring bij Foam en gaf ook rondleidingen in het Rijksmuseum. Martine heeft voor haar Master Deaf Studies onderzoek gedaan naar het inzetten van dove rolmodellen in thuissituaties en in het onderwijs. Roos adviseert kunst- en cultuurinstellingen over het verhogen van de toegankelijkheid voor specifiek de dove en slechthorende doelgroep. Ook organiseert ze evenementen en projecten.

> Website Wat Telt! 

Musea in Gebaren wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds en het VSBfonds.

Musea in Gebaren is een initiatief van Wat Telt! en Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

Foam wordt in 2021 aanvullend gesteund door het Kickstart Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.