Over Blik op Bijlmer

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en Foam Fotografiemuseum Amsterdam ontwikkelen in samenwerking een intergenerationeel project: Blik op Bijlmer

OSB en Foam werken twee jaar lang (2017-2019) samen aan een lesprogramma waarin de ontmoeting tussen jong en oud centraal staat en fotografie een belangrijke rol speelt. Het project heeft als doel om derdejaars leerlingen uit de richting VMBO Zorg & Welzijn in de praktijk kennis te laten maken met de ouderenzorg. Foam en OSB hopen zo meer interesse en waardering onder toekomstige professionals te creëren voor deze beroepssector.

KEUZE VOOR EEN STUDIERICHTING
Het kiezen van een studierichting op jonge leeftijd is niet voor iedereen even makkelijk. Het is hartstikke lastig je een voorstelling te maken van wat zo’n keuze inhoudt, en in te schatten of een beroep bij je past. De studierichting Zorg & Welzijn leidt op tot het werken met diverse doelgroepen waaronder met ouderen, kinderen, zieken of gehandicapten. Maar hoe kies je met welke doelgroep je straks het liefst wilt werken? In het project Blik op Bijlmer focussen derdejaars leerlingen zich negen lessen op een van de groepen waarmee ze straks in de praktijk te maken kunnen krijgen: ouderen. Niet op papier, maar door daadwerkelijk samen ter werken.


© Coco Plooijer / Foam

LESPROGRAMMA
Ieder jaar worden de leerlingen van twee Zorg & Welzijnklassen gekoppeld aan een groep ouderen die wonen in, onder meer woon-zorginstelling Henriette Roland Holsthuis (Evean), vlakbij hun school. Zij ontmoeten elkaar gedurende vier weken en werken samen aan verschillende opdrachten. Door middel van diverse vraaggesprekken met de oudere partner, brengt de leerling aan de hand van verscheidene thema’s, in kaart hoe het leven van deze persoon er uit ziet. De nieuwsgierigheid van de leerling wordt geprikkeld en de leerling wordt uitgedaagd tot het stellen van vragen. Fotografie speelt in het project een belangrijke rol: door middel van fotografie maken de duo’s kennis met elkaar, gaan ze in gesprek over het heden en verleden én kijken ze vooruit- naar de toekomst.

Na de kennismaking maakt de leerling voor ‘zijn’ oudere een persoonlijk 'Levensboek'. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst worden deze Levensboeken vervolgens door de leerlingen overhandigd aan de ouderen. De leerling maakt zo op een positieve manier kennis met de mogelijkheid om eigen talent en creativiteit in te zetten in de (ouderen)zorg. Voor zorginstellingen is dit van grote waarde, aangezien deze jongeren de werknemers van de toekomst zijn.

Het uiteindelijke doel van het project Blik op Bijlmer is om leerlingen in de nieuwe ’lesmodule Ouderenzorg' te inspireren. De lesmodule wordt verdiept en uitgebreid met de inhoudelijke expertise van Foam over de toepassing van fotografie in de les. Gedurende het project wordt deze toegepaste kennis overgedragen aan de Zorg & Welzijn-docenten van de OSB. Na verscheidene pilot-lessen met een proefklas, gaat het project definitief van start in oktober 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Garance Camping via email garance@foam.org of telefoon 020-5516505.

Blik op Bijlmer wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

Foam wordt in 2021 aanvullend gesteund door het Kickstart Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.