Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe Foam gegevens van bezoekers, klanten en degenen die Foam steunen gebruikt en verwerkt, en toepast op de website foam.org en alle andere websites die namens Foam zijn gepubliceerd. Foam hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Foam hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Foam kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen waarna deze pagina hieraan zal worden aangepast. Wij verzoeken u dan ook om deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u met eventuele veranderingen kunt instemmen.

Dit beleid is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Op dit privacybeleid is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze website, die is gepubliceerd op foam.org en verschillende subdomeinen (bijvoorbeeld http://tickets.foam.org), wordt zeer zorgvuldig samengesteld en bijgewerkt. Foam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Foam biedt geen garantie dat deze website geen virussen bevat, en ook niet dat deze website te allen tijde toegankelijk zal zijn of foutloos zal werken.

Niet-publieke domeinbeelden en -teksten op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. De maker of Foam is dan de auteursrechthebbende van het fotografisch materiaal. Het enkele feit dat deze website beelden en teksten bevat, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het Foam vrij staat om licenties te verlenen voor de publicatie of reproductie van die beelden en teksten. De merken en logo’s van Foam zijn beschermd krachtens het merkenrecht. Het onrechtmatig gebruik van deze merken is verboden.

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam is een geregistreerde stichting met verschillende takken. Foam Editions en de boekenwinkel maken deel uit van een aparte besloten vennootschap Foam Projects B.V, terwijl Foam Magazine B.V. en Stichting Foam Friends zijn geregistreerd voor specifieke activiteiten met betrekking tot publicaties en donaties. Dit privacybeleid bestrijkt alle partijen die vallen onder Foam.

Als u vragen of verzoeken heeft over dit beleid, kunt u de contactgegevens gebruiken die onderaan dit beleid staan vermeld.

INHOUDSOPGAVE

 1. Wat voor soort informatie verzamelen en verwerken wij?  
 2. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?
 3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?
 4. Informatie van derden
 5. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?
 6. Doorgifte van uw gegevens aan derden
 7. Hoe en wanneer kunt u uw toestemming intrekken?
 8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?
 9. Welke rechten heeft u krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming?
 10. Veiligheid
 11. Cookies
 12. Wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens
 13. Contact opnemen over dit privacybeleid en persoonsgegevens

1. Wat voor soort informatie verzamelen en verwerken wij?  ?

Als u onze website bezoekt

Wij verzamelen gegevens met behulp van Google Analytics. Google Analytics volgt het gedrag van bezoekers op onze website. Dit geeft ons inzicht in de manier waarop wij de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt voor de retargeting van reclamecampagnes op de sociale mediaplatformen (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) en Google (Display network, Search, YouTube) maar ook voor interne rapportage. Google Analytics gebruikt cookies om deze informatie te volgen, maar Google Analytics is geanonimiseerd overeenkomstig de AVG. Ook als u onze cookies niet accepteert, blijven alle delen van onze website toch voor u toegankelijk, maar uw gegevens en gedrag zullen niet op de hierboven vermelde wijze worden verzameld of gebruikt.

Nieuwsbrieven

Om u aan te melden voor één van de nieuwsbrieven van Foam, moet u uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats en land van vestiging opgeven. Wanneer u zich via de website of activiteiten van Foam of in het museum hebt opgegeven, registreren wij uw gegevens na een dubbele bevestiging alvorens wij u toevoegen aan onze nieuwsbriefdatabase. U kunt uw voorkeur opgeven voor Nederlandse of Engelse mailings. Met behulp van deze informatie kunt u uw aanmelding ook op ieder gewenst moment weer opzeggen. In iedere e-mail die u van ons ontvangt, bevindt zich onderaan de e-mail een link hiervoor. Wanneer u uw aanmelding opzegt, dan geldt dit uitsluitend voor de specifieke nieuwsbrief waarvoor u zich had aangemeld. Mocht u een volledig overzicht van uw abonnementen willen en deze allemaal willen opzeggen, dan kunt u het formulier gebruiken voor de wijziging of verwijdering van uw gegevens zoals bekend bij Foam.

Boeken van evenementen en reserveringen

Om een plaats voor een bepaald evenement te boeken, zult u, als het een evenement betreft waar een kaartje voor nodig is, extra informatie moeten verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres en betalingsgegevens. Eventuele externe partners, zoals aanbieders van betalingsdiensten die door Foam zijn aangewezen, oefenen hun activiteiten uit in overeenstemming met de AVG. Alle boekingsgegevens blijven opgeslagen en gecentraliseerd in ons CRM-systeem en het CMS van onze website.

Lidmaatschappen

Als u een lidmaatschap voor uzelf of namens iemand anders aanschaft, zult u uw Naam, Verzendadres, Factuuradres, E-mailadres en Telefoonnummer moeten opgeven. Uw betalingsgegevens zullen in ons CRM-systeem worden geregistreerd als u kiest voor een lidmaatschap dat automatisch wordt verlengd of op factuurbasis. Als u een lidmaatschap als cadeau of een gezamenlijk lidmaatschap aanschaft, zult u ook de relevante gegevens van de ontvanger in kwestie moeten opgeven.

Online aankoop van een product

Als u online een product koopt, zult u uw naam, e-mailadres, afleveradres en factuuradres moeten opgeven zodat wij uw bestelling kunnen uitvoeren. Bij abonnementen zullen we ook aanvullende informatie bewaren, zoals de begin- en einddatum en betalings- of factuurgegevens. Eventuele externe partners, zoals softwareleveranciers en aanbieders van betalingsdiensten die door Foam zijn aangewezen, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig de AVG.

Indienen van werk bij Foam

Als u ons materiaal voor tentoonstellingen of aanverwante activiteiten stuurt, zult u ons informatie moeten verstrekken over de inhoud en het auteurschap van het materiaal. Foam zal uw materiaal opslaan voor onderzoeksdoeleinden en van tijd tot tijd materiaal uit de database verwijderen. Als uw inzending voor Foam niet relevant of verouderd is, dan is het niet de bedoeling dat u contact met ons opneemt over een eventuele vervanging, maar kunt u uw meest recente werk ter beoordeling opsturen.

Bezoek aan het museum

Als u een bezoek brengt aan Foam in Amsterdam of aan andere satellietlocaties voor een evenement of opening, dan is het mogelijk dat er beelden van u worden gemaakt voor promotiedoeleinden. Als u tegen uw wil op een foto staat, dan kunt u het formulier invullen en om verwijdering verzoeken. Foam zal de publicatie aanpassen en een bevestiging sturen van de verwijdering van het oorspronkelijke bestand voor toekomstig gebruik.

2. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met inbegrip van de hierboven vermelde persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

Foam gebruikt voornamelijk e-mail als belangrijkste communicatiemethode. Standaard sturen wij een periodieke nieuwsbrief met informatie over onze huidige en aankomende tentoonstellingen, lezingen en evenementen, vertoonde content en video’s en relevante gezamenlijke marketing van derden. De inhoud en indeling van onze e-mails zijn onderhevig aan verandering en het staat u vrij om op elk willekeurig moment uw voorkeuren aan te passen of om u helemaal af te melden. Foam uploadt van tijd tot tijd e-mailadressen van abonnees van nieuwsbrieven voor reclame via sociale media om een groeiend en relevant publiek te bereiken. Als u een actief social mediaprofiel heeft, zullen er berichten in reclames verschijnen die zijn afgestemd op de activiteiten van Foam. Als u geen actief social mediaprofiel heeft, zal deze maatregel voor u geen gevolgen hebben.

Inschrijving voor een lezing, cursus of evenement. Als u een plaats wilt reserveren voor een van onze lezingen of evenementen, dan hebben wij informatie, zoals factuurgegevens, van u nodig om de transacties te kunnen verwerken en een plaats voor u te kunnen reserveren. Uw inschrijving wordt opgeslagen in het CMS van onze website als een functionele database, voor het geval er iets mis gaat met de reservering. Als uw inschrijving succesvol is verlopen, slaan wij uw reservering op in ons CRM-systeem.

Voor de administratie van een lidmaatschap moeten wij informatie bewaren van u en eventueel van een medelid dat aan u is verbonden of de ontvanger van een cadeau om uw bestelling correct te kunnen uitvoeren.

Als u doneert of lid wordt, zullen wij, indien van toepassing, een verklaring om uw gift af te kunnen trekken in ons CRM-systeem en onze financiële administratie bewaren.

Algemeen

Verder gebruiken wij opgeslagen gegevens inzake lidmaatschappen, reserveringen en donaties:

Om een beeld van ons publiek te krijgen en om u in de toekomst op u afgestemde e-mails en aanbiedingen te kunnen sturen

Om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen, en om de huidige producten en diensten te kunnen evalueren en verbeteren

Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke regels, verplichtingen en richtlijnen

Om donaties aan Foam te kunnen verwerken.

De website verzamelt ook automatisch enige anonieme informatie over u terwijl u op de site surft. Met behulp van deze informatie kunnen wij volgen hoe u en andere bezoekers onze site gebruiken en op basis daarvan de kwaliteit van de hele site verbeteren.

Wij vragen om informatie over werk dat bij ons wordt ingediend om tentoon te stellen of te verkopen, ten behoeve van de bezoeker of de koper.

Het videobewakingssysteem bij Foam is geïnstalleerd voor de veiligheid van de bezoekers en de getoonde werken. De videobeelden worden 14 werkdagen bewaard en worden dan systematisch gewist tenzij de videobeelden nodig zijn als bewijsmateriaal. In dat geval is het mogelijk dat Foam de videobeelden moet overhandigen aan autoriteiten zoals de politie. De betrokken personen zullen naar ons beste vermogen op de hoogte worden gehouden.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verzamelen op een aantal manieren verschillende soorten informatie over u:

Informatie die u ons verstrekt
Als u kaartjes koopt, u aanmeldt voor onze nieuwsbrief, marketingmateriaal aanvraagt, deelneemt aan de Foam Talent Call, ons feedback geeft of geld doneert, dan bewaren wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, verzendadres, telefoonnummer en betaalkaart- of creditcardgegevens. We bewaren ook de gegevens van uw aankopen en donaties.

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Bij uw bezoek aan onze website is het mogelijk dat wij automatisch Technische Gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën.

4. Informatie van derden

Van tijd tot tijd ontvangen wij informatie over u van derden zoals hieronder uiteengezet:

Leveranciers van data-analyses zoals Google

Advertentienetwerken zoals Facebook

Leveranciers van zoekgegevens zoals Google AdWords

Partners: Foam wordt soms door zijn partners gevraagd om te zorgen voor uitnodigingen voor openingen of evenementen of gratis producten die betrekking hebben op Foam. In dat geval sluiten Foam en de partner een overeenkomst.

5. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?

Als we het contract dat we op het punt staan met u te sluiten of met u hebben gesloten moeten nakomen (bijvoorbeeld de aankoop van tickets)

Als het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

Indien wij moeten voldoen aan bepaalde wet- of regelgeving.

Als wij uw expliciete toestemming hebben voordat we uw persoonsgegevens in die specifieke situatie gebruiken.

6. Doorgifte van uw gegevens aan derden

Er zijn bepaalde omstandigheden waaronder wij uw persoonsgegevens aan derden zullen doorgeven.

Bijvoorbeeld aan onze dienstverleners die namens ons en op onze aanwijzingen gegevens verwerken (bijvoorbeeld onze leveranciers van software voor kaartverkoopdiensten en CRM-software). Wij verplichten alle derden om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen en met deze gegevens overeenkomstig de wet om te gaan.

Om fysieke mailings te verwerken, verstrekken wij informatie aan derdenmailingbedrijven. We hebben ons ervan verzekerd dat deze als derdenopdrachtnemers aan de AVG voldoen.

We staan niet toe dat onze derdendienstverleners uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en staan hun uitsluitend toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken overeenkomstig onze instructies.

7. Hoe en wanneer kunt u uw toestemming intrekken?

Waar wij afhankelijk zijn van uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, kunt u op elk willekeurig moment uw toestemming intrekken door via onderstaande gegevens contact met ons op te nemen.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?

Hoe lang wij gegevens bewaren is afhankelijk van het niveau van de gegevens die wij van u hebben en de doeleinden om die gegevens te bewaren.

9. Welke rechten heeft u krachtens de wetgeving voor gegevensbescherming?

Hieronder volgt een lijst van de rechten die alle personen hebben krachtens de wetgeving voor gegevensbescherming. Ze zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing. Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan zullen wij u op dat moment vertellen of ze al dan niet van toepassing zijn.
Het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en op aanvulling als deze onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (het ‘recht om vergeten te worden’).

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op informatie over hoe we deze verwerken.

Het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen (‘dataportabiliteit’).

Uw recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde doeleinden bij de verwerking van uw persoonsgegevens, met name tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing en tegen de verwerking van gegevens om bepaalde redenen die gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen. U kunt contact met ons opnemen met behulp van onderstaande gegevens om deze rechten uit te oefenen.

Gewoonlijk geen vergoeding vereist
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Het is echter mogelijk dat we een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk onterecht of buitensporig is of bij herhaling wordt gedaan. Het is echter ook mogelijk dat we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we eventueel van u nodig hebben
Het is mogelijk dat we bepaalde informatie van u nodig hebben om uw identiteit te kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te kunnen garanderen (of om een van uw andere rechten te kunnen uitoefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet gerechtigd is om deze informatie te ontvangen. Het is ook mogelijk dat we contact met u opnemen voor nadere informatie in verband met uw verzoek om een snellere reactie van onze kant.

Tijdslimiet voor reactie
Foam is wettelijk verplicht op alle gerechtvaardigde verzoeken te reageren en deze op te lossen. Dit dient te geschieden binnen één maand vanaf de datum dat er per e-mail een verzoek is gedaan. In het geval van een verzoek is Foam gedeeltelijk afhankelijk van de reactietijd van degene die het verzoek heeft gedaan. Indien Foam langer nodig heeft dan een maand zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen en op de hoogte houden.

10. Veiligheid

Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om onrechtmatige toegang of bekendmaking te voorkomen, hebben wij, door middel van offlineformulieren en -verkopen of op persoonlijk verzoek, passende fysieke, elektronische en andere procedures ingesteld om de gegevens die we online verzamelen veilig te stellen.

11. Cookies

Een cookie is een informatiereeks die uit enkel tekst bestaat die een website naar het cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer stuurt zodat de website u kan herkennen. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waar het cookie van afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek getal.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij maken gebruik van noodzakelijke, preferentiële, statistische en marketing cookies.

Noodzakelijke cookies helpen om een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Voorkeurcookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of de uitstraling van de website verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistische cookies helpen website-eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers over de verschillende websites heen te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Door ons cookiebeleid te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Beheer van cookies
De meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om de op uw computer opgeslagen cookies door middel van uw browserinstellingen te regelen. Voor meer informatie over cookies, onder andere over hoe je kunt zien welke cookies er zijn opgeslagen en hoe je ze kunt beheren en verwijderen, zie http://www.allaboutcookies.org/

Verwijderen of uitschakelen van cookies
U kunt cookies op elk willekeurig moment verwijderen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen zal dit echter invloed hebben op uw bezoek aan onze website.

12. Wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

Mocht u op enig moment uw persoonsgegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u dat hier doen

13. Contact opnemen over dit privacybeleid en persoonsgegevens

U kunt via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen over het bovenstaande met gebruikmaking van de volgende gegevens:

Email

online@foam.org

Post

Foam
Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam