Over Foam

Foam is all about photography.
We zijn een internationaal opererende organisatie op het gebied van de fotografie, gehuisvest in Amsterdam.

Foam informeert en inspireert een zo breed mogelijk publiek door het tonen van alle facetten van de actuele fotografie.

Wij doen dit door het organiseren van een scala aan activiteiten. Deze variëren van tentoonstellingen tot publicaties, debatten en educatieve projecten. Foam signaleert, ontwikkelt, duidt, presenteert, publiceert en stimuleert. Daarbij is het scouten en presenteren van jong opkomend talent een duidelijke en onderscheidende kwaliteit. Veel activiteiten vinden plaats in het museum in Amsterdam, maar Foam richt zich met specifieke projecten nadrukkelijk ook op een internationaal publiek.

Foam organiseert geregeld projecten in het buitenland, veelal in nauwe samenwerking met partners. Foam bevindt zich in het hart van de internationale fotografiegemeenschap en weet als geen ander wat er speelt. Wij spelen met verrassende en relevante projecten in op de nieuwste ontwikkelingen binnen de fotografie. Daarbij zijn we niet bang om te breken met tradities en nieuwe wegen in te slaan. Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, toegankelijkheid en ondernemerschap zijn daarbij kernwaarden.

RICHTING EEN INCLUSIEVERE ORGANISATIE
Het is de missie van Foam om alle facetten van fotografie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Daarbij streven we naar een veelheid van perspectieven. Foam wil een inclusieve organisatie zijn. In dat streven zullen we nog vele stappen moeten zetten. We blijven eraan werken onze programma's, tentoonstellingen, ons magazine, educatie, de collectie en de manier waarop we in ons team en met onze partners samenwerken, te verbeteren.

De eerste stappen richting een inclusiever en diverser Foam zijn gezet door middel van verschillende samenwerkingen en initiatieven: 

Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk in Nederland voor doven en slechthorenden en is een initiatief van Foam en Wat Telt!. Sinds de start in 2016 is Musea in Gebaren structureel in 15 musea landelijk vertegenwoordigd.
- Foam is aangesloten bij de tweede lichting van Musea Bekennen Kleur om ondersteuning te bieden bij het streven om inclusie en diversiteit te verankeren in het DNA van de organisatie.
- Foam werkt samen met Sarita Bajnath, coach diversiteit & inclusiviteit en laat zich door andere externe deskundigen adviseren rondom specifieke projecten. Een recent voorbeeld hiervan is de adviserende rol van Transgender Netwerk Nederland rondom de tentoonstelling Remsen Wolff - Amsterdamse meiden en Centrum Seksueel Geweld voor de tentoonstelling Laia Abril - On Rape: A History of Misogyny, Chapter Two.
- Op het gebied van personeel is Foam een samenwerking aangegaan met Diversiteit in bedrijf om ervoor te zorgen de de interne organisatie een betere afspiegeling wordt van de samenleving.

PROGRAMMERINGOpening Disfarmer, 2016 © Foam

Foam toont in het museum in Amsterdam op verrassende en kwalitatief hoogstaande wijze alle aspecten van het medium fotografie: van hedendaags tot historisch werk en van autonoom tot toegepast. Wereldberoemde fotografen krijgen bij Foam een plek naast jonge opkomende beeldmakers.

Binnen de pijler 'Talentontwikkeling' worden specifieke projecten georganiseerd, zoals tentoonstellingen vanuit Foam Magazine of in de ruimte Foam 3h in het museum. Monografische presentaties worden afgewisseld met thema- of groepstentoonstellingen. Met gemiddeld zestien tentoonstellingen per jaar zijn in het museum bijna altijd meerdere tentoonstellingen tegelijkertijd te zien. Het merendeel is in eigen huis geïnitieerd en geproduceerd door de curatoren van Foam. Foam organiseert veelvuldig aanvullende publieksprogramma's bij de tentoonstellingen voor zowel het professionele veld, als voor algemeen geïnteresseerden.

Het publiek dat het museum bezoekt blijft de belangrijkste doelgroep voor Foam. Jaarlijks ontvangt Foam ruim 200.000 bezoekers aan de Keizersgracht. Foam behoort daarmee tot verreweg het best bezochte fotografiemuseum van Nederland met bezoekersaantallen die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde instellingen in New York, Parijs en Londen.

> Bekijk hier het programma van Foam

FOAM MAGAZINE

Foam Magazine is een internationaal fotografiemagazine dat drie maal per jaar verschijnt rondom een specifiek thema. Het magazine functioneert als een platform voor alle soorten fotografie: van documentair tot autonoom en van hedendaags tot historisch. Zowel bekende fotografen als relatief onbekend talent komen terug in Foam Magazine.

Opvallend en onderscheidend kenmerk is het zeer hoogwaardige en innovatieve grafische ontwerp dat voor elk nummer wordt gekozen waarbij vorm en inhoud elkaar altijd versterken. De optimale manier om een beeld te presenteren staat centraal in elke redactionele beslissing. In zekere zin is Foam Magazine ons draagbare museum. Verrassend, onderscheidend en altijd uiterst relevant. Het magazine wordt wereldwijd naar ruim 25 landen gedistribueerd.

> Lees meer over Foam Magazine

FOAM & TALENT
Foam Talent Symposium © Alden Parkinson

Het ontdekken, tonen en stimuleren van internationaal fotografisch talent neemt een prominente plek in bij veel activiteiten van Foam. Foam heeft een fijnmazig netwerk om snel jonge talenten te scouten en op één van onze platforms te presenteren. Juist voor een organisatie als Foam is dit van groot belang.

Binnen het museum richt de programmering van Foam 3h zich specifiek op het tonen van werk van jonge kunstenaars. Ook is elk najaar Foam Magazine exclusief gewijd aan internationale talenten die ontdekt worden via de internationaal vermaarde Talent Call. Van deze werken maakt Foam de laatste jaren ook een reizende tentoonstelling. Verder organiseert Foam elk jaar de Foam Paul Huf Award voor kunstenaars jonger dan 35 jaar. Ook bij veel educatieve projecten staat talentontwikkeling centraal. Ten slotte richt ook de collectie van Foam zich op het verwerven van werk van jonge, veelbelovende fotografen.

> Lees meer over Foam & Talent

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Foam Talent in Atelier Néerlandais, Parijs © Dimer van Santen

Als actieve, ondernemende organisatie voelt Foam zich niet beperkt tot het eigen museum. Foam profileert zich nadrukkelijk als een instelling met internationale ambities. Hedendaagse fotografie bezit immers eveneens een grensoverschrijdende dynamiek. Foam organiseert daarom veel activiteiten die zich afspelen op locatie in het buitenland, al dan niet in samenwerking met partners. Zo toont Foam op uiteenlopende plekken in het buitenland jaarlijks de Talent-tentoonstelling gebaseerd op het Talent-nummer van Foam Magazine. Ook worden voor internationale locaties specifiek tentoonstellingen georganiseerd, presentaties gehouden of worden lezingen gehouden of debatten gevoerd. Het internationaal gedistribueerde Foam Magazine is een voorbeeld van Foam’s internationale ambities. Daar waar het internationaal relevant is verschijnt Foam met een gerichte activiteit. Maatwerk, verrassing en innovatie zijn daarbij essentieel.

EDUCATIE
Kinderworkshop © Foam

Fotografisch beeld staat centraal bij de wijze waarop wij ons een beeld vormen van de werkelijkheid en hoe wij met elkaar communiceren. Het kunnen lezen, duiden en begrijpen van beelden is daarom essentieel. Educatie is voor Foam van het grootste belang. Foam richt zich daarbij op alle leeftijden: van jonge kinderen via tieners tot volwassen en ouderen.

Een actieve inbreng van de deelnemers staat centraal in onze aanpak. Foam doet dit met een breed scala aan educatieve projecten: van rondleidingen tot langlopende projecten, op lokaal niveau of internationaal. Menig project vindt plaats op locatie: op een school of in een buurt. Daarbij is fotografie een uitstekend instrument om mensen met elkaar in contact te brengen en een eigen, kritische houding ten opzichte van beeld te ontwikkelen.

> Bekijk de educatieve programma's van Foam

FOAM IN DE STAD
Lancering Amsterdam Vertelt Magazine, 2017 © Foam

Foam wil meer voor Amsterdam en haar bewoners zijn dan een museum aan de Keizersgracht. Foam kiest er bewust voor om actief naar buiten te treden en wil een zo divers mogelijk publiek bij het museum en het medium fotografie betrekken.

Ten eerste omdat Foam actief mensen opzoekt die niet (of nauwelijks) naar het museum aan de Keizersgracht (kunnen) komen, zodat zij toch het plezier van fotografie bekijken en beoefenen kunnen ervaren. Ten tweede ziet Foam het als één van haar verantwoordelijkheden bij te dragen aan talentontwikkeling. Fotografie is een laagdrempelig medium dat zeer geschikt is om mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur en actief zelf aan cultuurbeoefening te laten deelnemen. Tenslotte heeft Foam de ervaring dat fotografie uitermate geschikt is om diverse doelgroepen tot uitwisseling te verleiden en tot participatie te stimuleren. Zo heeft Foam in het verleden verschillende pop-up locaties betrokken en diverse wijkprojecten ontwikkeld.

GALERIE | FOAM EDITIONS
Foam Editions © Maureen Marck / Foam

In 2007 opende Foam onder de naam Foam Editions een speciaal ingerichte 'print sales room' waar sindsdien in beperkte oplage een weloverwogen selectie gesigneerde afdrukken van jonge, internationale fotografen wordt aangeboden. Foam Editions richt zich op de beginnende fotografieverzamelaar, onder andere door het aanbieden van een verzamelcursus. Foam Editions werd bij de oprichting mogelijk gemaakt door een startkapitaal vanuit Foam Fund, een groep betrokken particuliere begunstigers.

> Lees meer over Foam Editions

STEUN FOAMMembers preview Carel Willink-tentoonstelling © Foam

Cultureel ondernemerschap staat bij Foam buitengewoon hoog in het vaandel. Het maakt, net als samenwerken, deel uit van het DNA van de organisatie. Op dit moment is minder dan 20% van de jaarlijkse omzet afkomstig van (gemeentelijke) subsidie, de overige 80% wordt gegenereerd middels entree-inkomsten, fondsenwerving, sponsoring en alle andere commerciële activiteiten, zoals via de boekwinkel, de webshop en de betaalde lidmaatschappen. Het gaat goed, maar dat willen we graag zo houden. Betrokken zijn bij Foam en ons ondersteunen in onze activiteiten, tentoonstellingen en projecten kan op vele manieren.

> Bekijk hier hoe je Foam kunt steunen

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Foam Members, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

Foam wordt in 2021 aanvullend gesteund door het Kickstart Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.