Nalaten aan Foam

Aan de basis van Foam stond een nalatenschap. Kunstverzamelaar en -handelaar Carel Joseph Fodor schonk zijn collectie en huis na zijn dood in 1860 aan de gemeente op voorwaarde dat ze toegankelijk bleven voor het publiek.

De collectie is inmiddels verdeeld over andere musea, maar het huis aan de Keizersgracht – waarin nu Foam is gevestigd – is nog altijd open voor kunstliefhebbers. Met een nalatenschap treed je in de voetsporen van Fodor en help je ons deze unieke plek open te houden voor komende generaties. Door een legaat aan Foam versterk je het museum direct en bied je volgende generaties fotografieliefhebbers de kans om hun kennis van fotografie te verdiepen. Alle giften, groot en klein, dragen daaraan bij.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN 
Je kunt aan Foam nalaten op verschillende manieren en kiest zelf welk deel van de erfenis:

  • Een erfstelling houdt in dat je Foam als erfgenaam benoemt. Daarmee geef je Foam, en eventuele overige erfgenamen, recht op de nalatenschap die verdeeld wordt volgens de bepalingen in het testament. Zo kun je Foam ook een gedeelte van de nalatenschap schenken, bijvoorbeeld 1/50e deel.
  • Een legaat betekent dat je in het testament vastlegt dat Foam een bepaald bedrag of een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis) ontvangt.
  • Een fonds op naam kan worden ingesteld vanaf € 50.000 en heeft een specifieke doelstelling.
    We maken graag een afspraak om je wensen en de verschillende mogelijkheden te bespreken.

TER NAGEDACHTENIS
Het is uiteraard ook mogelijk om een fonds op naam op te richten of een project te steunen ter herinnering aan een dierbare.

BELASTINGVOORDEEL 
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) en daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat een nalatenschap aan Foam in zijn geheel ten goede komt aan het museum. Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Fotografie Museum Amsterdam is 810303267.

STAAT FOAM IN JE TESTAMENT?  
We horen dit heel graag, zodat we je kunnen bedanken en betrekken bij Foam.

Foam wordt ondersteund door de VriendenLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam en de VandenEnde Foundation. 

Foam wordt in 2021 aanvullend gesteund door het Kickstart Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.