Donaties

Je kan op verschillende manieren bijdragen aan Foam, bijvoorbeeld met een specifiek project, een eenmalige donatie, een nalatenschap of door jaarlijks een zelf te bepalen bedrag te doneren. Je kunt Foam ook steunen door een lidmaatschap aan iemand cadeau te doen of door een project te steunen ter nagedachtenis aan iemand. Elke afzonderlijke gift helpt ons!

EENMALIGE DONATIE
Naast lid worden kun je Foam ook steunen met een eenmalige donatie. Hiermee draag bij aan de bloei en toekomstbestendigheid van Foam in deze uitdagende tijden. We zijn je dankbaar voor elke donatie!

-> Klik hier om Foam te steunen met een eenmalige donatie

Door regelgeving is voor ons slechts de naam van de gever van een eenmalige donatie zichtbaar. We ontvangen daarom graag via britt@foam.org je contactgegevens om je op de hoogte te houden.

Belastingvoordeel
Ook een eenmalige donatie kun je aftrekken van de inkomensbelasting, met als voorwaarde dat de gift minimaal € 60 bedraagt en tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen omvat, met als drempel de 1%. Stichting Fotografiemuseum Amsterdam is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).
Het is mogelijk om meerdere schenkingen aan verschillende ANBI’s in één kalenderjaar bij elkaar op te tellen. Een kopie van het bankafschrift geldt dan als bewijs van schenking voor de Belastingdienst. Particulieren hebben via de Geefwet een fiscaal extra voordelige optie om 125% van hun gift aan culturele ANBI’s van de inkomstenbelasting af te trekken.

-> Bereken hier hoe groot je belastingvoordeel is als je een gift doet aan Foam

SPECIFIEK PROJECT
Naast lid worden kun je ook een specifiek project steunen en daar persoonlijk bij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, een maatschappelijk project of project op het gebied van talentontwikkeling. Heb je zelf een idee om samen met Foam te ontwikkelen? We gaan graag met je in gesprek (voor donaties vanaf € 10.000).

JAARLIJKSE DONATIE
Foam steunen kan, naast lid worden, ook op jaarlijkse basis met een zelf te bepalen bedrag. Deze donatie is aftrekbaar van de inkomensbelasting als je gift minimaal € 250 bedraagt en voor vijf jaar is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst (een door jou en Foam ondertekend formulier waarin de hoogte van het bedrag is opgenomen).

Op deze manier kun je tot wel 65% van je gift terugkrijgen, terwijl Foam de volledige schenking kan besteden aan haar activiteiten. Particulieren hebben via de Geefwet een fiscaal extra voordelige optie om 125% van hun gift aan culturele ANBI’s (zoals Foam) van de inkomstenbelasting af te trekken.

-> Bereken hier hoe groot je belastingvoordeel is als je een gift doet aan Foam

Foam wordt ondersteund door de VriendenLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam en de VandenEnde Foundation. 

Foam wordt in 2021 aanvullend gesteund door het Kickstart Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds.