Het hart van Foam ligt in het museum in Amsterdam. Van hier uit worden al onze activiteiten georganiseerd.

BESTUUR
Voorzitter - Ingo Uytdehaage
Penningmeester - Patrick van Son
Bestuurslid - Juliette Jongma
Bestuurslid - Juha van 't Zelfde
Bestuurslid - Frédérique Demenint-van der Ven

MANAGEMENT
Directeur - Marloes Krijnen
Artistiek Adjunct Directeur - Marcel Feil

TENTOONSTELLINGEN
Curator - Kim Knoppers
Curator - Mirjam Kooiman
Curator - Hinde Haest
Assistent Curator - Bram Prins
Contact: exhibitions@foam.org

FOAM MAGAZINE
Editor - Elisa Medde
Assistant Editor - Mariama Attah
Stockists and retail - Maureen Marck
Contact: magazine@foam.org 

FOAM EDITIONS
Lotte Klösters
Contact: editions@foam.org

PR / COMMUNICATIE / MARKETING
Matthijs Bakker
Merel Kappelhoff
Sophie van der Heijden
Inge Loijens
Kiki Sideris | Irene Bakker a.i.
Hans Terpstra
Contact: pressoffice@foam.org / online@foam.org

EDUCATIE
Justin Waerts
Garance Camping
Madieke Hupperets
Marleen Schans
Contact: educatie@foam.org

FOAM LAB
Ilma van de Beek
Contact: ilma@foam.org

DEVELOPMENT & LIDMAATSCHAPPEN
Mathilde Smit
Contact: mathilde@foam.org

PARTNERSHIPS & FONDSENWERVING
Stevie Nolten
Lidi Brouwer
Contact: stevie@foam.org

PROJECTEN
Anouk Dingelstad
Mirelva Berghout
Akkemay Lammers
Titus Zeldenrust
Contact: mirelva@foam.org

BOOKSHOP
Maureen Marck
Contact: bookshop@foam.org

ZAALHUUR & EVENEMENTEN
Sophia Velthoven
Contact: sophia@foam.org

KANTOOR
Functionaris Gegevensbescherming - Hans Terpstra
Contact: hans@foam.org 
Facilities Manager - Ingmar Bruin
Financiële Administratie - Madeleine van Wensen
Human Resources - Pauline Hemmingway
Office Management - Eva Schravesande & Philippa Edwards
Contact: info@foam.org

FOAM CAFÉ
Karien Beerends
Contact
: cafe@foam.org


Doelstelling van Foam (uit statuten):

Door presenteren, collectioneren en stimuleren van educatie en onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fotografie zowel in nationaal als in internationaal verband.

Beloningsbeleid

Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De bezoldiging van de  directie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis. 

Beknopt verslag van uitgevoerde activiteiten en beleid

Zie attachment: Foam activiteiten 2017

Financiële verantwoording in de vorm van een balans en de staat van baten en lasten

Zie attachment: Jaarrekening Foam 2017

De boekhouding wordt gecontroleerd en de definitieve jaarrekening opgesteld door Baker Tilly Berk.

ANBI INFORMATIE
De Belastingdienst heeft Foam aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Fotografie Museum Amsterdam is 810303267.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.