De organisatie

Het hart van Foam ligt in het museum in Amsterdam. Van hier uit worden al onze activiteiten georganiseerd.

BESTUUR
Voorzitter - Ingo Uytdehaage
Penningmeester - Jeroen van Ingen
Bestuurslid - Juha van 't Zelfde
Bestuurslid - Frédérique Demenint-van der Ven 
Bestuurslid - Zineb Seghrouchni

MANAGEMENT
Directeur - Marcel Feil
Directeur - Nynke de Haan

TENTOONSTELLINGEN
Curator - Claartje van Dijk (hoofd)
Curator - Hinde Haest
Curator - Kim Knoppers
Curator - Mirjam Kooiman
Exhibition coordinator - Bram Prins
Contact: exhibitions@foam.org

FOAM MAGAZINE
Editor - Elisa Medde
Assistant Editor - Mariama Attah
Stockists and retail - Maureen Marck
Contact: magazine@foam.org 

FOAM EDITIONS
Lotte Klösters
Contact: editions@foam.org

PR / COMMUNICATIE / MARKETING
Merel Kappelhoff (hoofd)
Irene Bakker
Laurel Harple
Hans Terpstra
Michael Verdel
Contact: pressoffice@foam.org / online@foam.org

EDUCATIE
Elze van der Steen (hoofd)
Garance Camping
Madieke Hupperets
Amy Brigitha
Contact: educatie@foam.org

FOAM LAB
Elze van der Steen
Contact: elze@foam.org

DEVELOPMENT
Britt Hendriks
Stefanie Hofman
Andjela Gušić
Contact: stefanie@foam.org

PROJECTEN
Mirelva Berghout (hoofd)
Sanne van Wersch
Contact: mirelva@foam.org

BOOKSHOP
Maureen Marck
Contact: bookshop@foam.org

ZAALHUUR & EVENEMENTEN
Sonia Deiters
Contact: sonia@foam.org

KANTOOR
Functionaris Gegevensbescherming - Hans Terpstra
Contact: hans@foam.org 
Facilities Manager - Ingmar Bruin
Financiële Administratie - Marije Vlaming & Halil Pakel
Office Management - Eva Schravesande & Philippa Edwards
Contact: info@foam.org

FOAM CAFÉ
Karien Beerends
Contact
: cafe@foam.org


Doelstelling van Foam (uit statuten):

Door presenteren, collectioneren en stimuleren van educatie en onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fotografie zowel in nationaal als in internationaal verband.

Beloningsbeleid

Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De bezoldiging van de  directie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis. 

Beknopt verslag van uitgevoerde activiteiten en beleid

Zie attachment: Foam activiteiten 2018

Financiële verantwoording in de vorm van een balans en de staat van baten en lasten

STICHTING FOTOGRAFIEMUSEUM AMSTERDAM
Jaarrekening Stichting Fotografiemuseum Amsterdam 2018

De boekhouding wordt gecontroleerd en de definitieve jaarrekening opgesteld door Baker Tilly Berk.

ANBI informatie
De Belastingdienst heeft Foam aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Fotografiemuseum Amsterdam is 810303267.


STICHTING FOAM FRIENDS
Jaarrekening Stichting Foam Friends 2018

De belangrijkste beleidsdoelstelling van Stichting Foam Friends is het verwerven van fondsen, waarbij bedrijven en particulieren kunnen deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s, ter behartiging van activiteiten die anders niet gerealiseerd kunnen worden, zoals thema tentoonstellingen vervaardigen van jonge talenten en educatieve projecten organiseren.

Bestuurssamenstelling van de Stichting
Voorzitter - P. van Son 
Penningmeester - C.C. van Tilburg 
Bestuurslid - A.F. Tulp
Bestuurslid - N.E. de Haan 

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoording van het bestuur en gecontroleerd Baker Tilly Berk accountants.

ANBI informatie
De Belastingdienst heeft Stichting Foam Friends aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Foam Friends is 8182.00.078.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Foam Members, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.