Ala Kachuu, 2019, On Rape © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire Ala Kachuu, 2019, On Rape © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire
Coathanger, 2016, On Abortion © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire Coathanger, 2016, On Abortion © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire
Hippocratic Betrayal, 2016, On Abortion © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire Hippocratic Betrayal, 2016, On Abortion © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire
Shrinky Recipe, 2019, On Rape © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire Shrinky Recipe, 2019, On Rape © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire

Laia Abril - A History of Misogyny, Chapter Two:
On Rape

Verwacht in Foam 6 november 2020 - 10 januari 2021

ook te zien
in Foam

lees meer