workshop

Visual Compas door Jakob Ganslmeier en Ana Zibelnik

Leer meer over de radicaliserende potentie van digitale beelden tijdens de masterclass Visual Compas van Jakob Ganslmeier en Ana Zibelnik. Tijdens de workshop ga je aan de slag met vragen over het ethische gebruik van beelden onder begeleiding van het kunstenaarsduo, gebaseerd op thema's uit de huidige tentoonstelling GIGA.

Masterclass en rondleiding

In deze masterclass maak je een kaart van de visuele cultuur binnen een themagerichte groep, vergelijkbaar met een politiek kompas. Jakob Ganslmeier en Ana Zibelnik zullen ons rondleiden door de huidige tentoonstelling GIGA terwijl we spreken over memes en beelden die verwijzen naar recente social media trends uit de huidige tentoonstelling.

Tijdens de workshop behandelen we o.a. thema's zoals memecultuur en de toe-eigening van symbolen. We kijken in het bijzonder naar de rol van humor in het online verspreiden van de extreemrechtse ideologie. Hoewel humor een integraal onderdeel is van sociale media, wordt het ook vaak gebruikt om het zwijgen op te leggen, te discrimineren of op een andere manier uiting te geven aan geweld, met name tegen historisch gemarginaliseerde groepen. De masterclass gaat in op de uitdagingen waarmee digitale platforms te maken krijgen bij het herkennen van de schade die humor aanricht, vooral vanwege de dubbelzinnige aard ervan.

Gigapedia. Exhibition Glossary © Foam. Design by Hamid Sallali
Photography & Conflict, 2024 © Foam. Photo: Almichael Fraay.
Photography & Conflict, 2024 © Foam. Photo: Almichael Fraay.

Over de tentoonstelling GIGA

Het rechts-extremisme maakt de laatste jaren wereldwijd een sterke opmars. Ook de recente verkiezingen in Nederland hebben duidelijk gemaakt dat we in een tijd leven van meertoenemende polarisatie. Volgens Ganslmeier en Zibelnik spelen sociale media hier een cruciale rol in. De tentoonstelling GIGA confronteert ons met het duister dat schuilgaat achter de ogenschijnlijk onschuldige beeldentaal van sociale media. Beelden die door velen worden gedeeld en verspreid en op het eerste gezicht lijkt op pure entertainment, zaait onder de oppervlakte de kiemen voor extreemrechtse ideeën. 

Met de tentoonstelling GIGA wil Foam niet alleen de complexiteit van beeldvorming op sociale media illustreren, maar ook een bijdrage leveren aan de algehele mediawijsheid van de gebruikers door meer bewustwording te creëren over de beelden waaraan we voorbij scrollen of actief delen en hoe radicale propaganda daarmee ongemerkt ons wereldbeeld kan binnendringen.

lees meer
Bereitschaft, 2024 © Jakob Ganslmeier and Ana Zibelnik.

Het kunstwerk Redpilled is tot stand gekomen binnen het kader van het door Creative Europe gesteunde initiatief 'Houses of Darkness', een samenwerking tussen Paradox en drie herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog (Westerbork, Bergen-Belsen, Falstad). Dit project onderzocht het idee van daderperspectieven in hedendaagse herdenkingsplaatsen van voormalige nazi-concentratiekampen.

Foam 3h: Jakob Ganslmeier en Ana Zibelnik – GIGA wordt mede tot stand gebracht in samenwerking met Paradox.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Van Bijleveltstichting, de Leeuwensteinstichting en het Mondriaan Fonds.

Foam wordt ondersteund door de VriendenLoterij, Foam Members, de VandenEnde Foundation en de Gemeente Amsterdam.


Computerized mouth with memes on teeth

explore connections

Visual Compas door Jakob Ganslmeier en Ana Zibelnik