Henk Wildschut
Van 8 april t/m 5 juni presenteert Foam Calais - From Jungle to City, een tentoonstelling over de vluchtelingensituatie in de havenstad Calais, die door fotograaf Henk Wildschut al sinds 2005 wordt vastgelegd.

 

Vlakbij de havenstad Calais in Frankrijk, het hart van democratisch Europa, bestaat al tien jaar een parallelle wereld. Hier wachten vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten op hun kans naar Groot-Brittannië over te steken. Henk Wildschut volgt de toenemende stroom vluchtelingen in Calais al sinds 2005. Het afgelopen jaar intensiveerde hij zijn bezoeken en zag hij hoe ‘The Jungle’, zoals de bijnaam luidde, steeds meer veranderde in een stad. Een stad die, onder invloed van politieke beslissingen, vanaf 29 februari 2016 ontruimd wordt.

In 2011 publiceerde Henk Wildschut het boek Shelter waarin hij de hutten vastlegde die de vluchtelingen bouwden in de bossen van Calais. Deze plekken die door de vluchtelingen werden veroverd zijn nu weer ingenomen door de natuur. Er zijn nog slechts sporen van menselijke aanwezigheid te zien. Na de ontruiming van ‘The Jungle’ is een nieuwe plek ontstaan in het duingebied net buiten Calais. Hier is eenzelfde dynamiek zichtbaar, alleen op een veel grotere schaal. Er ontstaan ‘huizen’, restaurants, kerken, moskeeën en bibliotheken. De paden worden breder. Er ontstaat een wegennet, toiletblokken zijn aangelegd en er is elektriciteit gekomen.

Anders dan de meeste fotografen richt Wildschut zich bewust niet op het in beeld brengen van directe en hartverscheurende persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Toch zijn zij voortdurend en op veelzeggende wijze aanwezig, namelijk via hun pogingen om een thuis te creëren en te overleven. Door de sporen die zij letterlijk trekken in het landschap zijn zij, de ‘onzichtbaren’ die officieel niet bestaan, juist uiterst zichtbaar. Deze artistieke keuze doet recht aan de complexiteit van de problematiek van de huidige vluchtelingencrisis die gaat over zichtbaarheid en onzichtbaarheid, erkennen of ontkennen, over tijdelijk of structureel, beheerst of ongecontroleerd, lokaal en (internationaal) en over de vaak complexe spanning tussen de politieke en maatschappelijke werkelijkheid.

Calais, Eritrees Orthodox church, July 2015 © Henk Wildschut 

In de tentoonstelling Calais - From Jungle to City worden fotografische en filmische beelden afgewisseld en wordt inzichtelijk gemaakt hoe de structuur van het kamp in snel tempo verandert. Tijdens de tentoonstelling zullen de veranderingen doorzetten en om die reden zal er steeds nieuw werk worden toegevoegd. De werkwijze van Henk Wildschut heeft een documentair karakter, maar is ook poëtisch en suggestief. Zijn foto’s bieden een tegenwicht aan de emotionele foto’s van vluchtelingen die we kennen uit kranten en van televisie.

THE WALL
Gelijktijdig aan de tentoonstelling in Foam zijn tot en met 1 mei 2016 langs The Wall aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam achttien indringende foto’s op billboard formaat uit de serie Shelter 2010 – 2016 van Henk Wildschut te zien. De presentaties aan The Wall zijn gratis toegankelijk en onderdeel van Europe by People. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media, het Mondriaan Fonds en Kleurgamma.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd, Gemeente AmsterdamOlympus en de VandenEnde Foundation.

explore connections

Henk Wildschut