Foam X Ruang Mes 56
Foam presenteert met het fotografencollectief Ruang Mes 56 uit Indonesië een gezamenlijke tentoonstelling van Indonesisch talent in Foam 3h.

Voor Foam X Ruang Mes 56 zijn twee jonge kunstenaars, Yudha Kusuma Putera en Andri William geselecteerd. Beide kunstenaars richten zich op samenwerking en op betrokkenheid bij anderen. 

Installation shot, 2017 © Christian van der Kooy

Het uitgangspunt van de tentoonstelling is het Indonesische gebruik van gotong royong. In de Indonesische samenleving vormt gemeenschapszin een essentieel onderdeel van de cultuur. Je vindt het terug in allerlei vormen van samenwerking en in de manier waarop problemen gezamenlijk worden opgelost met de hulp van leden van de gemeenschap. Het fotografencollectief Ruang Mes 56 werkt volgens dit principe van gotong royong en heeft vele programma’s ontwikkeld waarmee het collectief al meer dan 15 jaar zelfstandig opereert. 

OVER YUDHA KUSUMA PUTERA – KUMPULAN CERITA ANAK (COLLECTION OF CHILDREN’S STORIES)
Volgens Yudha Kusuma Putera kan kunst niet worden losgekoppeld van het leven aangezien het altijd onderdeel uitmaakt van de samenleving. Vanuit dit uitgangspunt ziet hij mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven waaraan naast de kunstenaar zelf andere mensen actief deelnemen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Voor de serie Kumpulan Cerita Anak combineerde Putera aquarellen van kinderen met foto’s die hij maakte van voorwerpen in en om hun huizen. 

ANDRI WILLIAM - SATU GURU SATU ILMU JANGAN SALING GANGGU (ONE TEACHER ONE SCIENCE DO NOT DISTURB ONE ANOTHER)
Voor de serie Satu Guru Satu Ilmu Jangan Saling Ganggu (2016) verdiepte Andri William zich in de plaatselijke mystiek en geloofsovertuigingen. William vroeg een sjamaan zijn energie toe te voegen aan foto’s die hij gevonden en verzameld had. Hierna verkocht hij ze tijdens een tentoonstelling als talismannen. De verkoop van iets mystieks als een talisman is in essentie niet anders dan de verkoop van een kunstwerk. William exposeert deze talismannen, die bestaan uit een gevonden foto gecombineerd met een tekst die de kracht van het voorwerp verklaart, en trekt zo het waardesysteem en de economische en culturele betekenis die aan kunstwerken worden toegekend in twijfel. 

COLLABORATE!
Foam X Ruang Mes 56 is de laatste van drie samenwerkingsinitiatieven die in 2017 in Foam 3h te zien zijn. De fotografieplatformen Hydra in Mexico-Stad (Mexico), African Artists’ Foundation in Lagos (Nigeria) en Ruang Mes in Yogyakarta (Indonesië) opereren ieder in een specifieke, lokale kunstscene. Dit initiatief biedt Foam de gelegenheid om jong talent uit verschillende culturele contexten te presenteren en om de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van lokaal fotografisch idioom te onderzoeken.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis Fonds, de Van Bijlevelt Foundation, Prins Claus Fonds en Kleurgamma. Het Collaborate! programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds21, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBfonds.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

explore connections

Foam X Ruang Mes 56