event

Modern Perspectives met Farren van Wyk over Ernest Cole

Ontdek de huidige tentoonstelling House of Bondage van Ernest Cole door de ogen van fotograaf Farren van Wyk. Als onderdeel van de serie Modern Perspectives zal Farren haar interpretaties geven over het krachtige werk dat bewustwording en verandering teweeg wilde brengen rond kwesties van ras, ongelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Raquel & Cindy © Farren van Wyk, courtesy of the artist.
Marck-Anthony's Waves © Farren van Wyk, courtesy of the artist.
Alexander © Farren van Wyk, courtesy of the artist.

Farren van Wyk

Het werk van Farren van Wyk's verkent thema's als identiteit, erfgoed en kolonialisme, net als Ernest Cole, die werd geboren in het apartheidstijdperk in Zuidelijk Afrika en de harde realiteit van zwarte Zuid-Afrikanen documenteerde. Cole's foto's brachten de dagelijkse strijd en onrechtvaardigheden van zwarte Zuid-Afrikanen in beeld en benadrukten de ontmenselijkende effecten van de apartheid op hun leven.

Ook Van Wyk's werk verkent de complexiteit van kolonialisme, apartheid en raciale identiteit in Zuid-Afrika, maar dan vanuit een meer persoonlijk perspectief. Net als Ernest Cole werd van Wyk geboren tijdens de laatste jaren van het apartheidstijdperk in Zuid-Afrika en verhuisde zij op zesjarige leeftijd naar Nederland. Als gevolg van het worstelen met haar eigen gemengde afkomst en identiteit, werpt Van Wyk licht op de manieren waarop ras en etniciteit nog steeds bepalend zijn voor individuele ervaringen en percepties in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Beide fotografen onderzochten complexe kwesties van identiteit en erfgoed en daagden de kijkers uit om ongemakkelijke waarheden over het verleden en het heden onder ogen te zien. Met hun werk wilden ze inspireren tot verandering en hoop bieden op een rechtvaardiger toekomst. Hoewel ze uit verschillende tijden en plaatsen komen, herinnert hun fotografie ons aan de voortdurende strijd voor rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Our Anthropological Golden Era © Farren van Wyk, courtesy of the artist.

Over de tentoonstelling

Foam presenteert met trots een grootschalig overzicht van het werk van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole. De fotograaf werd geroemd om zijn onvermoeibare verslaglegging van het leven van Zwarte Zuid-Afrikanen onder apartheid: een regime van geïnstitutionaliseerde rassenscheiding dat van 1948 tot de vroege jaren 90 van kracht was. De tentoonstelling bevat werk uit zijn archief, dat lange tijd als verloren werd beschouwd.

read more
South Africa, 1960s © Ernest Cole/Magnum Photos.

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Ernest Cole Family Trust en Magnum Photos.

Naast de tentoonstelling verschijnen twee publicaties van Aperture: een heruitgave van House of Bondage en het nooit eerder gepubliceerde Amerikaanse werk.

Foam wordt ondersteund door de VriendenLoterij, Foam Members, De Brauw Blackstone Westbroek, de VandenEnde Foundation en de Gemeente Amsterdam.

Two people looking at a work of Ernest Cole

explore connections

Modern Perspectives met Farren van Wyk over Ernest Cole