Daniëlle van Ark
Foam presenteert het werk van fotograaf Daniëlle van Ark in de tentoonstelling Artist’s Proof.

Voor Daniëlle van Ark (Schiedam, 1974) is geen medium vergankelijker dan fotografie. Met de komst van steeds geavanceerdere reproductietechnieken lijkt de houdbaarheidsdatum van een foto alleen maar beperkter te zijn geworden. Was de foto in de negentiende eeuw nog een uniek en kostbaar kleinood; tegenwoordig is het vastleggen en reproduceren van herinneringen voor iedereen weggelegd. Maar in hoeverre wordt iets of iemand daadwerkelijk vereeuwigd te midden van de stortvloed aan vluchtige beelden die dagelijks wordt geproduceerd en geconsumeerd?

Installation shot, 2018 © Christian van der Kooy

Van Ark raakte geboeid door ondoorzichtige systemen van waardebepaling in een tijd dat alles reproduceerbaar lijkt. Op rommelmarkten en online veilingen kocht zij afgedankte beeldarchieven die de basis vormden voor nieuw werk. Als een jutter verzamelde zij met de tijd in onbruik geraakte beelden en blies deze nieuw leven in. Ook haar eigen archief moest het ontgelden: door haar in het verleden gemaakte werken werden zonder scrupules ontmanteld en hergebruikt.

Artists’ Proof bevat werken uit Van Arks meest recente series. Gemene deler is de fluctuerende betekenis en waarde van de foto als reproduceerbare kunstvorm. Naast haar meest recente werk is een speciaal voor de zalen van Foam ontwikkelde installatie te zien. De installatie bestaat uit ‘oud’ werk dat op depotkarren en stellages staat ‘opgeslagen’. De afgestofte werken zijn verre van willekeurig: voor Curator’s Office (2008-10) fotografeerde Van Ark de kantoren en bureaus van curatoren uit verschillende toonaangevende instellingen, zoals MoMA en Artforum. Met haar installatie ageert Van Ark op speelse wijze tegen de macht van de curator om haar werk in de kijker te spelen – of juist aan het zicht te onttrekken.

De tentoonstelling wordt op donderdag 19 april 2018 geopend, in aanwezigheid van de kunstenaar. U bent welkom vanaf 17.30 uur.

Bezoek Daniëlle van Ark - Artist's Proof, andere tentoonstellingen en events als Foam Member.

De werken in de tentoonstelling zijn in bruikleen van de kunstenaar, tegenboschvanvreden, De Nederlandsche Bank, Museum Voorlinden, Family Servais Collection, Jo Crützen, Monique Jennen en Marc Meuwissen.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis Fonds en Kleurgamma Fine-Art Photolab.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

DANIËLLE VAN ARK
Daniëlle van Ark (Schiedam, 1974) studeerde aan de KABK in Den Haag en was resident aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Haar werk is te zien geweest in verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In 2006 toonde Foam haar eerste solotentoonstelling For Art’s Sake in Foam 3h. Werk van Van Ark is opgenomen in de collecties van onder andere Foam, De Nederlandsche Bank, ABN AMRO, De Brauw Blackstone Westbroek, LUMC, Antoni van Leeuwenhoek, AMC, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Museum Voorlinden en verschillende particuliere collecties.