Collectivism
Vanaf 21 april t/m 18 juni presenteert Foam Collectivism, een tentoonstelling over hoe kunstenaarscollectieven samenwerken om beelden betekenis en waarde te geven.

De afgelopen jaren zijn op allerlei plekken op de wereld collectieven ontstaan die zich niet gebonden weten aan instituten of van boven af opgelegde manieren om activiteiten te organiseren. Ook bij fotografen en kunstenaars is er een groeiende tendens om de handen in een te slaan en zichzelf te organiseren. Veel van dergelijke collectieven zijn gebaseerd op het principe van ‘cut the middle man’ en ‘do it yourself’. Hoewel de uitgangspunten, artistieke strategieën, processen en visuele ‘eindproducten’ zeer uiteenlopen, delen de collectieven het enthousiasme voor interdisciplinaire samenwerking en een open blik op de wereld. Ze lopen uiteen in organisatie en vorm: sommigen zijn niets meer dan een los verband in wisselende samenstelling zonder agenda, anderen opereren als veel zakelijkere ondernemingen. Het ene collectief presenteert zich als veilinghuis, het andere als winkel, digitale flower-power beweging of reizende karavaan.

De digitalisering van fotografie en de opkomst van sociale media hebben voor een enorme stroom aan beelden gezorgd. Door de hoeveelheid en de vluchtigheid van beelden is het soms moeilijk betekenis aan foto’s toe te kennen. Het blijft vaak bij een snelle blik op het zoveelste plaatje op Instagram. Het samen werken aan het toekennen van waarde en betekenis aan beeld is het centrale thema binnen de tentoonstelling Collectivism. Collectives and their quest for value. Sommige collectieven onderzoeken de mechanismen en distributiesystemen die ervoor zorgen dat geldelijke waarde wordt toegekend aan beeld. Anderen opereren als een sociale agent die mensen bij elkaar brengt door middel van beeld en door (online) gemeenschappen te creëren. Tenslotte wordt in de tentoonstelling een aantal collectieven gepresenteerd dat zich bezighoudt met de waarde van beelden in de media en het organiseren van geluiden die tegen de mainstream media ingaan.


Installatie 8 Ball Magazine, onderdeel van de tentoonstelling Collectivism. Collectives and their quest for value, 2017 © Foam. Foto: Christian van der Kooy

DEELNEMENDE COLLECTIEVEN
Dead Darlings (NL), De Fotokopie (NL), #Dysturb (FR), The Eternal Internet Brother/Sisterhood (GR), Invisible Borders (NG), 8Ball Community (USA) en Werker Magazine (ES/NL)

COLLABORATE! A YEAR OF VISUAL ENCOUNTERS
Foam bestaat 15 jaar en organiseert daarom gedurende 2017 onder de noemer Collaborate! uiteenlopende projecten, tentoonstellingen en evenementen waarin samenwerking centraal staat. Daarbij kijkt Foam over de grenzen van de fotografie en beeldende kunst en stimuleert kruisbestuiving tussen verschillende kunstdisciplines, maar ook met bijvoorbeeld wetenschap en technologie.

Het Collaborate! programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds21, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBfonds.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

explore connections

Collectivism