A Twee Keer Kijken folder
back to Education

Twee Keer Kijken

Twee Keer Kijken is een lesprogramma waarin de ontmoeting tussen jong en oud centraal staat en fotografie een belangrijke rol speelt. Het project heeft als doel om derde- en vierdejaars leerlingen uit de richting VMBO Zorg & Welzijn in de praktijk kennis te laten maken met de ouderenzorg. Foam hoopt zo meer interesse en waardering onder toekomstige professionals te creëren voor deze beroepssector.

Bekijk de video: aan de slag met Twee Keer Kijken

Foam brengt met Twee Keer Kijken twee verschillende generaties met elkaar in contact. Gedurende negen lessen waarvan vijf contactmomenten gaan leerlingen en ouderen aan de slag met interview- en fotografieopdrachten. Door iedere week samen te fotograferen, leren de jongeren en ouderen elkaar beter kennen terwijl ze in de workshops meer leren over straat- en portretfotografie.

Samen fotograferen is een laagdrempelige manier om een gesprek aan te gaan. Door gezamenlijk aan fotografieopdrachten te werken komen ze in aanraking met het perspectief van de andere generatie en leren op een nieuwe of andere manier naar elkaar en de omgeving kijken. Zo zet Foam fotografie in als een medium dat verschillende generaties met elkaar verbindt.

Voor leerlingen met het VMBO-profiel Zorg & Welzijn functioneert Twee Keer Kijken als een vervangende lesmethode voor de bestaande modules ouderenzorg. Tijdens de uitvoering van het project worden verschillende vaardigheden uit het curriculum Zorg & Welzijn getest. Leerlingen moeten bijvoorbeeld tijdens de lessen de verantwoordelijkheid nemen in "de omgang met de cliënt” en alle vaardigheden die daarbij komen kijken.

Twee Keer Kijken is ontwikkeld met de insteek dat docenten in het onderwijs de lessen zelf kunnen geven. Doormiddel van een training van Foam maken docenten kennis met het project, en leren ze de vaardigheden die nodig zijn om de lessenreeks uit te voeren. Daarnaast ontvangen docenten een “toolbox” met lesopzetten, handleidingen, instructievideo’s & camera’s.

Interesse?

Vanaf januari 2024 neemt Foam aanvragen aan van scholen in- en rondom Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oskar van der Werff via email oskar@foam.org of 020-5516505.

Twee Keer Kijken wordt mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van EgeriaDO.