Het hart van Foam ligt in het museum in Amsterdam. Van hier uit worden al onze activiteiten georganiseerd.

BESTUUR
Voorzitter - Leontine van der Goes-Hijmans
Penningmeester - Ingo Uytdehaage
Bestuurslid - Patrick van Son
Bestuurslid - Juliette Jongma
Bestuurslid - Juha van 't Zelfde

MANAGEMENT
Directeur - Marloes Krijnen
Zakelijk Adjunct Directeur - Marie-Luce Bree
Artistiek Adjunct Directeur - Marcel Feil

TENTOONSTELLINGEN
Curator - Kim Knoppers
Curator - Mirjam Kooiman
Curator - Hinde Haest
Assistent Curator - Bram Prins
Contact: exhibitions@foam.org

FOAM MAGAZINE
Editor - Elisa Medde
Contact: magazine@foam.org 

FOAM EDITIONS
Lotte Klösters
Contact: editions@foam.org

PR / COMMUNICATIE / MARKETING
Matthijs Bakker
Merel Kappelhoff
Sophie van der Heijden
Inge Loijens
Kiki Sideris
Kim Bron
Eric-Jan de Graaff
Contact: pr@foam.org / online@foam.org

EDUCATIE
Maren Siebert
Garance Camping
Madieke Hupperets
Contact: education@foam.org

FOAM LAB
Anne van der Weijden
Contact: annew@foam.org

DEVELOPMENT & LIDMAATSCHAPPEN
Mathilde Smit
Contact: mathilde@foam.org

PARTNERSHIPS & FONDSENWERVING
Annemieke Slager
Roos Bernelot Moens
Stevie Nolten
Contact: annemieke@foam.org

PROJECTEN
Iris van Santen
Eva Bremer
Mirelva Berghout
Akkemay Lammers
Contact: mirelva@foam.org

BOOKSHOP
Maureen Marck
Contact: bookshop@foam.org

ZAALHUUR & EVENEMENTEN
Sophia Velthoven
Contact: sophia@foam.org

KANTOOR
Office Management - Eva Schravesande & Philippa Edwards
Facilities Manager - Ingmar Bruin
Financiële Administratie - Miranda Jonker
Contact: 
info@foam.org

FOAM CAFÉ
Omar Soleman
Contact
: cafe@foam.org


Doelstelling van Foam (uit statuten):

Door presenteren, collectioneren en stimuleren van educatie en onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fotografie zowel in nationaal als in internationaal verband.

Beloningsbeleid

Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De bezoldiging van de  directie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis. In het jaar 2015 zijn er 27 FTE in dienst bij Foam, waarvan 13 FTE met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Beknopt verslag van uitgevoerde activiteiten en beleid

Zie attachments:

Financiële verantwoording in de vorm van een balans en de staat van baten en lasten

Zie attachment: Jaarrekening Foam 2015

De boekhouding wordt gecontroleerd en de definitieve jaarrekening opgesteld door accountsbureau Berk.

ANBI informatie

De Belastingdienst heeft Foam aangemerkt als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Fotografie Museum Amsterdam is 810303267.